Продукция

Налажено производство ЖБИ плит

Налажено производство ЖБИ плит:

  • Плита ПТ150.150.12-6
  • Плита ПТ150.180.14-9
КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ